Dainas Strelēvicas grāmatas "Ja tevi mīl un gaida" atvēršanas svētki.Apgāds JUMAVA 20.06.2017.