"Stāsti par Rīgu" RCB projekta noslēguma pasākumā 7.09.2017.