TEIKAS APKAIMES biedrības NR.3 organizētā ekskursija pa Teiku skolotājas un gides Zigrīdas Jansones vadībā 24.08..2017.