06.10.2019.Top filma par Opereti.Pēc otrās nofilmētās epizodes Mežciemā