25.09.2019.Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzeja "Priedes krogā" ar Latvijas mūziķiem - pirmo vijolspēles virtuozu Ozolu un akordeonistu Daini