26.09.2019.Top filma par Opereti.Pirmās epizodes filmēšana nakts klubā LAROCCA.bijušajā Operetes teātrī Rīgā,Brīvības ielā 96