7.02.2020.Sirsnīgs paldies VIETĒJĀS LATGALES AVĪZES galvenajau redaktorei Anitai Baumanei un talantīgajai žurnālistei Ingai Kaļvai -Miņinai par interviju!