Pašvērtējuma ,pārliecinātības celšana,iekšējās būtības stiprināšana...

     "Pastāvēs ,kas pārmainīsies"./Rainis/

Sarunas par dzīvi, psiholoģisks atbalsts ,pārmaiņu treniņi ,pārliecības celšana /savu iekšējo resursu,spēju potenciāla un talantu atpazīšana /šajā ārkārtas laikā, ievērojot noteikto piesardzību ,arī brīvā dabā -parkā ,mežā vai pie jūras.

 Pirmā nodarbība 90 min.-50,00 Euro /izrakstu čeku vai rēķinu/ 

 

Aiciniet! Kolektīvos ,interešu klubos iespējama ekspress 20.minūšu individuāla konsultācija par 20.Euro! 

"Aiz katra veiksmīga vīrieša ir gudra un mīloša
  sieviete", -vēsta angļu sakāmvārds

......atceries par kameni. Pēc fizikas likumiem viņas spārni ir par mazu ķermenim un  nespēj lidot. Bet viņa to nezin, un lido...