"Tik dēļ Jums, daiļās dāmas..." Pateicos Rīgas 215.pirmsskolas iestādes vadītājai Daigai Kleinei un brīnišķīgajam kolektīvam par viesmīlību un sadarbību!