"Tik dēļ Jums,daiļās dāmas...."Jelgavas "Gaismiņā" pie lieliskajām pirmsskolas skolotājām

Sirsnīgs paldies Jelgavas pirmsk.iest. vadītājai Agritai Locai par aicinājumu un viesmīlību! Veiksmīgu darbību un sadarbību!