8.10.-14.10.2019. "Kas jauns" - Viņsaulē devusies Intas Fogeles mamma