Psiholoģija / Pedagoģija

"Cilvēkam augstākā vērtība ir viņa zināšanas"
/Aristotelis/

"Pastāvēs, kas pārmainīsies"
/Rainis/

 

Piedāvāju psiholoģisku atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem. Ir pieredze konsultēt sarežģītās situācijās, izmantojot dažādas atbalsta metodes, bilingvāli. Iespējamas  izbraukuma konsultācijas. (obligāta iepriekšēja pieteikšanās). https://propozycii.lv/item/105

 


 

"Aiz katra veiksmīga vīrieša ir gudra un mīloša sieviete", - tā vēsta angļu sakāmvārds.

Sieviete ir tā, kura piepilda vīrieti, vīrietis - biznesu, bizness - sievieti. Apzinoties šo sakarību, apzināti ļaujamies šīs formulas realizācijai savā dzivē!

Konsultācijas savas būtības apzināšanā

Palīdzu atraisīties cilvēka iekšējiem resursiem un iepazīt sevi - kļūt pārliecinātākiem, apzināties savas  spējas un talantus..
 Iedrošinu Svinēt Dzīvi..
      apzināties savu Misiju..
    pilnveidoties un pieņemt  lēmumus, drosmi tos realizēt.
Rosinu pievērsties ārējam tēlam - praktiski iemācīt - ieraudzīt savu individuālo tēlu-stilu arī skatuves imidžu.

A.Grosbarte piedāvā seminārus grupām, kā arī atraktīvas individuālas konsultācijas savas būtības, iekšējā un ārējā skaistuma, resursu, talantu un spēju apzināšanai. Īpaši skaistumkonkursu pretendentiem, jaunajiem māksliniekiem,mūziķiem,modeļiem, foto modeļiem, talantu konkursu dalībniekiem u.c..

Šogad piedāvājumu papildina netradicionālas un oriģinālas metodes – asociatīvi metaforisko karšu metode un Maiju astroloģiskā kalendāra saglabātās zināšanas. Kā arī talantu un spēju noteikšana, prognozēšana - pēc sarunas un ārējā izskata.

Par Maiju Astroloģisko kalendāru. Sistēmas pamatā ir princips par cikliskumu un planētu ietekmi uz cilvēka likteni dzimšanas brīdī, tāpēc jāzina ne vien dzimšanas datums ,bet arī laiks.Šajā laika plūsmas kārtībā ir 13 vibrācijas,četri pamatvirzieni/ziemeļi, austrumi, dienvidi, rietumi/, kā arī 20 tonāli/niedre, lūsis, pūce, ķirzaka, vējš,avots u.c.
/Kombinējot šos datus un ar tiem saistīto informāciju var izdarīt secinājumus par dažādiem cilvēka dzīves aspektiem,talantiem un spējām,uzvedību noteiktās situācijās,attiecībām ar partneri.Atklājas arī cilvēka benefaktors -kodols .tāda kā dziļākā būtība,sūtība ,uzdevums./

Individuāli: praktiskajā un parapsiholoģijā

 • pārmaiņu treniņi;
 • pozitīvā dzīves psiholoģija;
 • ekspreskonsultācijas ekstremālos apstākļos un publiskās vietās;
 • skaistumkopšanā;
 • imidža psiholoģijā (stila izvērtēšana, ietekme uz pašvērtējumu un darba devēju);
 • karjeras  izvēlē /diagnostika un prognoze/
 • lēmumu pieņemšanā (spēju un talanta izrādīšana);
 • ideju ģenerēšanā (karjeras veiksmes nodrošināšana);
 • krāsu psiholoģijā (personīgās vides iekārtošana).
 • PR - pašreklāma;/iekšējā un ārējā"tehniskā apkope"/
 • konsultācijas krīžu un psihosomātiskos gadījumos;
 • konsultēšana pie slimnieka  stacionārā;
 • personības pašizaugsme; pašvērtības  paaugstināšana;
 • radošuma atraisīšana , iekšējā potenciāla,resursu atpazīšana.
 • attiecību grūtības;
 • sieviešu un vīriešu psiholoģija .Seksualitāte.
 • sieviešu un vīriešu uztveres atšķirības
 • ekspress"atslēdziņas" partnera atpazīšanā.
 • informācijas lasīšana un prognoze.
 • kosmētisko defektu radītu problēmu pārvarēšana (plikgalvība, rētas,pēc ķīmijterapijas un .c../;
 • ārējā vizuālā tēla uzlabošana (ieteikumi jaunības saglabāšanā vai  pirms pieņemt lēmumu par  plastisko operāciju).
 • un citi jums interesējoši jautājumi .

Piedāvāju ekskluzīvu autortreniņprogrammu /+- 7 treniņi/ '" Pozitīva, pārliecināta paštēla veidošanas un personības pilnveides praktiski psiholoģiski treniņi virzīti uz savas būtības resursu,talantu atklāšanu, komandas saliedēšanu un jaunas pieredzes gūšanu."

Personības attīstību veicinās sevis iepazīšana, sava iekšējā potenciāla apzināšana. Pašizziņas un mākslas sevi parādīt noslēpumos dalīsies skaistuma eksperte-,pārmaiņu trenere, psiholoģe Agrita Grosbarte .

Ģimenēm:

Tā runā, ka Sieviete ir radīta no Vīrieša ribas... Ne no kājas, lai tiktu pazemota. Ne no galvas, lai paaugstinātos. Bet no sāna, lai būtu līdzās un līdzvērtīga. No rokas apakšas, lai tiktu pasargāta. Un no sirds puses, lai tiktu mīlēta! /autors nezināms/

Viss, kas eksistē, tiek radīts divu pirmsākumu kopdarbībā - vīriešu un sieviešu. Viņu harmoniskā mijiedarbība rada jaunu dzīvību, dod attīstības un izaugsmes iespēju visos virzienos: sākot no veselības un savstarpējām attiecībām, līdz biznesam un radošiem sasniegumiem.

 • ģimenes vides mainīšana, mājokļa iekārtošana;krāsu psiholoģijā;
 • psiholoģiskās saderības noteikšana; attiecību jautājumi
 • pārmaiņu treniņi;
 • ārējais vizuālais tēls, tā maiņa un ietekme uz ģimenes attiecību psiholoģiju
 • vīriešu un sieviešu uztveres atšķirības ;
 • skolēna un skolotāja attiecību jautājumi;
 • bērnu un vecāku  problēmsituācijas;
 • pusaudžu un vienaudžu konfliktsituāciju analīze un iespējamie risinājumi;

Treniņi, semināri, lekcijas

 • individuāli un grupām
 • darba valoda - latviešu un krievu      
Autorseminārs  ar treniņa elementiem
„Meistars + Klients”

Dažādi psiholoģiski aspekti, kas palīdzēs kļūt veiksmīgākam attiecībās ar klientiem, kā sekmēt pakalpojumu pārdošanu un gūt panākumus darbā ar klientu.

Mērķauditorija: frizieri - mācekļi, stažieri, zeļļi, meistari
Semināra ilgums: 3-4 astronomiskās stundas

Autortreniņprogramma '" Pozitīva, pārliecināta  paštēla  veidošanas  un personības pilnveides praktiski psiholoģiski treniņi virzīti uz savas būtības ,resursu,talantu atklāšanu. Komandas saliedēšanu un jaunas pieredzes gūšanu."

Ekspress pārmaiņu treniņš „Pārliecināta paštēla veidošana”

Sevis iepazīšana, sava iekšējā potenciāla apzināšana,pašpilnveidošanās, pašizziņa, māksla sevi parādīt,mācēt atteikt, pašvērtējums, , mērķu izvirzīšana, lēmuma pieņemšana.

Ko nozīmē būt pārliecinātam par sevi?

Tas nozīmē:

                      izpaust sevi ar pārliecību

                augstāku pašapziņu

                     pilnveidot cilvēciskās saskarsmes iemaņas

               padarīt efektīvāku komunikāciju

                    pārvaldīt stresu

Tas nozīmē izdarīt apzinātu izvēli - spēt izteikt savas vajadzības,uzskatus,izjūtas,saglabājot pārliecību,ka neviens Jūs neapspiedīs,neizmantos vai neliks darboties pret Jūsu gribu.

                 To centīsimies panākt kopīgi darbojoties treniņa gaitā

                     zīmējot un pārrunājot

                ieklausoties sevī un citos

daloties savā pieredzē ar pārējiem.

Mērķauditorija: 4 -20 dažāda vecuma  interesenti

Projekts „Pārliecības attīstīšana, izmantojot sociālpsiholoģiskos treniņus”.

Mērķauditorija-
Treniņa režīms: jāsaskaņo

Autortreniņprogramma '" Pozitīva, pārliecināta  paštēla  veidošanas  un personības pilnveides praktiski psiholoģiski treniņi virzīti uz savas būtības ,resursu un talantu atklāšanu. Komandas saliedēšanu un jaunas pieredzes gūšanu."