...Agrita Grosbarte pievērsusi manu uzmanību galvenajam...

Pub. datums: 
18. December 2012

Agrita, izmantojot savas zināšanas, man tiešām daudz ko pateikusi pareizi, pievērsusi manu uzmanību galvenajam. Un intuīcijā cenšos ieklausīties.

 

Autors: 
Antra Krastiņa