Domāju, ka šī tikšanās bija ieguvums, jo...

...Šodien bija privātā tikšanās ar Jums, Agrita, kuras laikā ieguvu informāciju par sevi no psiholoģiskā viedokļa. Kopumā varu teikt, ka visa šī informācija par mani bija kā „naglai uz galvas” Uzzināju to, ka es sevī atspoguļoju austrumu kultūru kas izpaužas mērķu uzstādīšanā un nopietnā attieksmē pret darāmo, punktualitātē, neatlaidībā un centībā.

Domāju, ka šī tikšanās bija ieguvums, jo apstiprinājās tas, ko es domāju par sevi un savām spējām, kā arī stiprināju sapratni par to, ka visu panākumu atslēga, esmu es pats, kā arī mans ieguvums bija tas, ka kopīgi diskutējot manu personību un analizējot raksturu spēju jums sniegt sapratni par sevi un, nu jau ir sajūta, ka jūs mani pazīstat un varu būt drošs, ka esmu sevī parādījis galveno.