2. Izglītojošs praktisks izbraukuma autorseminārs no cikla “Skaistums kā vislabākā rekomendācija”

“Es” kā zīmols – māksla sevi parādīt.
“Es” kā vizītkarte.
Eksprestreniņš pašapziņas paaugstināšanai izmantojot klasiskas un oriģinālas, netradicionālas metodes.

Uztveres mehānismu spēcīgi ietekmē shēmas un stereotipi, tieši tāpēc pirmais iespaids par cilvēku parasti ir noteicošais arī turpmākajā saskarsmes procesā. Ārējais izskats ir cilvēka garīgā veidola atspoguļojums.

Cilvēkam ir svarīgi radīt par sevi pozitīvu iespaidu, tāpēc gan vīrieši, gan sievietes apzināti veido savu vizuālo tēlu.

Ieskats imidža psiholoģijā:

  • Vizuālais tēls, tā būtība. Koptēls.
  • Ārējais izskats un pirmais iespaids par cilvēku.
  • Lietišķais stils sievietei. Lietišķais stils vīrietim.
  • Apģērbs kā valkātāja raksturotājs.

Pašizziņas, imidža psiholoģijas un mākslas sevi parādīt noslēpumos dalīsies

Dr. Psych., Mg. paed. Agrita Grosbarte – psiholoģe, pedagoģe, pārmaiņu un pārvērtību trenere, eksperte un praktiķe individuālā vizuālā tēla veidošanā.
Kursu pasniedzēja RSU Tālākizglītības fakultātē. Izdevniecības "Rīgas Viļņi" ārštata fotogrāfe. Ir plaša, daudzveidīga pieredze darbā ar dažādām mērķgrupām un institūcijām.

Nodarbības ilgums: -2- st.

Maksa 20 Euro  Rīgā /ieskaitot nodokļus/
                   ( +degvielasizdevumi, ja nodarbība notiks ārpus Rīgas)