Ja nodarbībām ir rezultāts, tad gods un slava pasniedzējam!

...Ko es ieguvu. Psihologs palīdzēja labāk adaptēties cilvēku vidū, paplašināt un pilnveidot saskarsmes iemaņas (prasmes klausīties, iejusties otrā, prasmes sadarboties), izjust kopību, piederību grupai, justies vajadzīgam, atrast savu vietu grupā, dot savu ieguldījumu, apgūt relaksācijas paņēmienus.

2. Otrajā reizē bija jāpilda dažadi testi. Es domāju, ka testi ir orientēti uz cilvēka psiholoģisko tipu, temperamentu, emocijam, personības īpatnībam, attiecībam ar apkārtējo pasauli. . bija jāpilda intelektuālais uzdevums ar cipariem. Es meklēju šajā uzdevumā kaut-ko sarežģiītu jo darba intervijās ļoti bieži sastopami diezgan grūti uzdevumi lai aprekināt intelekta attīstības līmeni. Man bija izbrīns redzēt tik vienkāršu atbildi.

Un jau tagad analizējot individuālo konsultāciju ar Agritu es noteikti varu pateikt, ka zīmējums bieži ir vienīgais veids, kā cilvēks spēj sniegt speciālistam nepieciešamo informāciju par sevi un konkrēto problēmu. Psihologs no zimējumiem pateica gan ģimenes veselību , gan vecāku attiecības utt...

Ko es ieguvu. Testēšana palidzēja man labāk iepazīt sevi, izprast savas attiecības ar apkārtējiem un ar sevi pašu, ieraudzīt savus reālus plusus. Sevis izpratne dod iespēju sekmīgāk veidot savu dzīvi un pieņemt sev svarīgus lēmumus. Un jau tagad varu droši nodarboties ar vairakām lietām, jo es vel vakar baidijos ņemt iniciatīvu savās rokās. Vel 3 menešus atpakaļ es domāju tikaj par naudas pel­nīšanu, ēdienu, īpašumu...

Tagad jau sapratu, ka dzīve sastāv no dažādiem notikumiem, mums jānovērtē savu emocionālo stā­vokli un no jebkuras situācijas gūt mācību, kas ļauj pilnveidoties. Man jāiet pretī savam mērķim tā ka es to gribu, galvenais ir pats process, ja no dzīves es gribu saņemt emocijas.

Tāds ir mans viedoklis. Cerēšu ka man izdosies apmeklēt psiholoģijas nodarbības vēl nākotnē.
Ja nodarbībām ir rezultāts, tad gods un slava pasniedzējam.
XXX.2010.dec.