Kas Jauns?

Pub. datums: 
6. November 2012

Paldies žurnālistei Ievai Valterei

Paldies Aģentūras Mis Latvija direktorei  Intai Fogelei www.mis.lv
Foto: Rojs Maizītis un Reinis Melioranskis,

kā arī no Kaspara personīgā arhīva www.rusaveja.lv
Tērps: Evita Kapteine

Grims: Anda Nartiša, Unastyle
Stils,frizūras: Agrita Grosbarte