Šajā laikā ar mani ir notikušas neskaitāmas labas lietas

Šajā laikā ar mani ir notikušas neskaitāmas labas lietas, gan privātajā dzīvē, gan arī skolā. Jūtu, ka cilvēki man vairāk smaida un es pats jūtos pārliecināts par sevi, atvērts jauniem piedzīvojumiem un gatavs labām pārmaiņām.

No nodarbībām esmu ieguvis lielāku pārliecību par sevi un stiprinājis sapratni par to, ka spēju sevi parādīt, kā arī guvu lielisku iespēju iepazīt jaunus cilvēkus un parādīt viņiem pašam sevi. Uzskatu, ka grupu nodarbības deva iespēju uzlabot saskarsmes spējas un vairot pašpārliecību, kā arī likt justies labi citiem, atbalstot viņus dažādos uzdevumos un motivējot ar komplimentiem, jo jau sen esmu guvis pārliecību par to, ka nekas nespēj cilvēkam justies labāk, kā sajūta būt pieņemtam un mīlētam, kas arī tika radīta ar savstarpējas sapratnes un atbalsta palīdzību dažādās grupu nodarbībās. Man patika tas, ka bija iespēja dot labu citiem, un redzēt to, ka mana palīdzība, prasot tik vien kā labus vārdus un smaidu, spēj mainīt garastāvokli un iepriecināt. No nodarbībām paņemšu dzīvē lielāku pašpārliecību, jaunus draugus, stiprinātu sapratni par vajadzību būt blakus otram cilvēkam grūtā brīdī un ieklausīties viņā, lielāku pašmotivāciju, sapratni par to, cik liela nozīme ir pieņemt pašam sevi, kā arī pārliecību, ka katrai situācijai ir sava labā puse, jeb vienā vārdā sakot, paņemšu dzīvē uzlabotu sevi.

Manuprāt, konkurss „Mis un Misters Latvija”, tiek organizēts lai atrastu labākos pretendentus, kas būtu cienīgi pārstāvēt savu valsti un nest Latvijas vārdu pasaulē atspoguļojot sevī, ne tikai skaistu fizisko formu un spēju piesaistīt citu uzmanību ar savu šarmu, bet arī iznesīgu kopējo vizuālo tēlu, kas sevī iekļauj saistošu imidžu un pārvaldītu personību, kā arī raksturā parāda neatlaidību un pašpārliecību, ir apveltīts ar augstu intelektu, spēju būt radošam un vienlaikus loģiskam, ar spēju saglabāt mieru un iekšēju harmoniju, ar lielisku atjautību un ar savu emocionālo stabilitāti, spēju stāties pretī dzīvei, gūt panākumus un uzvarēt ar smaidu uz lūpām.
XXX>2010.dec.