Kāzu foto videografika

Izmantota mūzika "CAURI VASARĀM" Latvian Voices, feat. Jānis Strazdiņš & Kristīne Tukre