Paldies Ziemeļlatgales laikraksta "Vaduguns "žurnālistei Marutai Sprudzānei par meistarklases atspoguļošanu Balvu presē!

Pub. datums: 
14. February 2020

  Paldies "Vaduguns " galvenajam redaktoram Edgaram Gabrānam un šarmantajai žurnālistei  Marutai Sprudzānei .Pateicos košajām "Rudzupuķēm" par aicinājumu!!!

Autors: 
Maruta Sprudzāne