Teikas apkaimes kopā būšanas prieks ar Imantu Parādnieku. 2.07.2019.