Tik dēļ jums daiļās dāmas...

Galvenā trīs dienu maratona organizatore Malda Caune raksta   :" Šodien 7.martā Sociālajā centrā turpinājās Sieviešu dienai veltīts pasākumu maratons, centrs piepildījās ar skaistumu, smiekliem, pozitīvisma un optimisma garu. Šis praktiskais seminārs pulcēja un priecēja vēl vairāk dāmu, kuras vēlējās uzzināt padomus, rekomendācijas un daudz dažādus praktiskus knifus no pārvērtību treneres Agritas Grosbartes. Labā garastāvoklī , piedaloties eksprestreniņā, klausoties un skatoties daudz vērtīgu un ikdienā noderīgu ieteikumu, ikviena sieviete varēja iegūt ieteikumus tieši sev personīgi. Lai katra un ikviena ikdienā justos labāk, izskatītos skaistāk un apzinātos, ka ir īpaša ar savu Es. Paldies drosmīgajai dāmai Aijai Pizānei, kura ļāvās ekstrēmām pārvērtībām. Paldies Jums visām,mīļās dāmas, ka šodien piedalījāties pasākumā un visi kopā varējām gūt patiesu baudījumu. Paldies drosmīgajiem kungiem, kuri bija kopā ar mums un īpašs paldies Jurim, kurš aktīvi piedalījās diskusijā par vīriešu un sieviešu vizuālās uztveres atšķirībām."